Prywatność

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI POPRZEZ WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

WuBook Srl, via dell’abbazia n. 7/1, cap: 61032, Fano (PU) Sito web: https://wubook.net Social capital: euro 10.200,00. p.iva (Vat): 02340220413 Numero Rea: PS-173884.

Firma WuBook srl, jako administrator danych, sporządza notatki dla klientów, którzy uzyskują dostęp do ich strony internetowej https://wubook.net/, następujące informacje dotyczące przetwarzania ich danych:GROMADZONE DANE OSOBOWE

WuBook srl będzie obsługiwać następujące dane, dostarczone bezpośrednio przez zainteresowaną stronę, wypełniając formularze (formularz) na stronie i / lub wysyłając e-maile:

dane potrzebne do nawiązania kontaktu z klientem (np. imię, nazwisko, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres pocztowy, adres e-mail)
dane, które Klient podał w celu lepszego wyjaśnienia swoich żądań zawartych w wiadomości, w przypadku gdy można je uznać za dane osobowe


GROMADZENIE DANYCH

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie zarządzanie relacjami z klientem.

W szczególności Dane będą przetwarzane w następujących celach: :
skontaktować się z klientem zgodnie ze wskazanym przez niego kanałem i przekazać mu informacje na temat działalności WuBook srl, oferowanych usług i jego ofert handlowych oraz ewentualnie wyceny
Aktywuj konto testowe, aby ocenić usługi oferowane przez WuBook srl


DOBROWOLNE PODANIE DANYCH I ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE-KONSEKWENCJE ODMOWYPrzekazanie swoich danych do WuBook srl poprzez wypełnienie formularzy lub wysłanie wiadomości e-mail odbywa się na podstawie spontanicznej decyzji klienta.

Dane wskazane jako obowiązkowe w formularzu są niezbędne do nawiązania kontaktu z klientem i udzielenia mu odpowiedzi dotyczących jego potrzeb. Jeśli te informacje nie zostaną podane, formularz nie zostanie wysłany do WuBook srl.

W przypadku, gdy klient wchodzi w interakcję za pośrednictwem poczty elektronicznej, ma on swobodę przekazywania informacji i danych, które uzna za najbardziej odpowiednie; w przypadku, gdy nie poda danych kontaktowych, WuBook srl użyje w tym celu adresu e-mail nadawcy.PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCHW celu dostarczenia informacji lub wyceny dane dostarczone przez klientów będą przetwarzane przez personel WuBook srl dedykowany do działalności komercyjnej.

We wszystkich przypadkach dane nie będą w żaden sposób ujawniane osobom trzecim.SPOSÓB PRZECHOWYWANIA, CZAS TRWANIA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHZarchiwizowane dane będą przechowywane przez okres jednego roku przez WuBook srl, po czym zostaną usunięte.

Dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach decyzyjnych

Dane nigdy nie będą eksportowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach, z wyjątkiem procesów związanych z anonimizacją / masowym usuwaniem danych, które są okresowo aktywowane i obejmują wszystkie dane, które mają określone cechy.

Zakończenie leczenia spowoduje usunięcie danych przechowywanych w formacie elektronicznym.

Więcej informacji na temat zarządzania danymi można znaleźć w Umowie o Przetwarzaniu DanychPRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONYKandydaci mają prawo w każdej chwili zażądać od WuBook srl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu;
Mają prawo żądać ograniczenia traktowania w przypadkach przewidzianych w art. 18 Regulaminu,a także uzyskania, w ustrukturyzowanym formacie, w powszechnym użyciu i czytelnym za pomocą urządzenia automatycznego, dotyczących ich danych, w przypadkach przewidzianych w art. 20 Rozporządzenia.
Wnioski mogą być kierowane do WuBook srl za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego.

W każdym przypadku kandydaci mają zawsze prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Garante per la Protezione dei Dati Personali), zgodnie z art. 77 Regulaminu, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych jest sprzeczne z obowiązującym prawem.
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest WuBook srl , a podmiotem przetwarzającym dane jest WuBook srl
TOP