Nasza Polityka Prywatności

Polityka prywatności WuBook

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ PROŚBĘ O INFORMACJĘ

WuBook Srl, via dell'abbazia n. 7/1, cap: 61032, Fano (PU) Sito web: https://wubook.net Social capital: euro 10.200,00. p.iva (Vat): 02340220413 Numero Rea: PS-173884.

Firma WuBook srl, jako Administrator Danych, podaje do wiadomości klientów, którzy wchodzą na stronę https://wubook.net/, następujące informacje dotyczące przetwarzania ich danych:

ZBIERANE DANE OSOBOWE

WuBook srl będzie przetwarzał następujące dane, dostarczone bezpośrednio przez zainteresowanego poprzez wypełnienie formularzy (formularza) na stronie i/lub wysłanie wiadomości e-mail:

  • dane potrzebne do ponownego kontaktu z klientem (np. imię, nazwisko, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres pocztowy, adres e-mail)
  • dane, które klient podał, aby lepiej wyjaśnić swoje żądania zawarte w wiadomości, w przypadku gdy można je uznać za dane osobowe.

GROMADZENIE DANYCH

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie zarządzanie relacjami z klientem.

  • W szczególności dane będą przetwarzane w następujących celach:
  • Kontaktować się z klientem zgodnie z kanałem przez niego wskazanym i dostarczyć mu informacji o działalności WuBook srl, o oferowanych usługach i propozycjach handlowych oraz ewentualnie wycenę.
  • Aktywacja konta testowego w celu oceny usług oferowanych przez WuBook srl

OPCJONALNE PRZEKAZANIE DANYCH I ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE - KONSEKWENCJE ODMOWY.

Przekazanie swoich danych do WuBook srl poprzez wypełnienie formularzy lub wysłanie wiadomości e-mail odbywa się na podstawie spontanicznej decyzji klienta.

Dane wskazane jako obowiązkowe są przekazywane przez klienta.

Dane wskazane w formularzu jako obowiązkowe są niezbędne do ponownego kontaktu z klientem i udzielenia mu odpowiedzi dotyczących jego potrzeb. Jeśli te dane nie zostaną podane, formularz nie zostanie wysłany do WuBook srl.

W przypadku, gdy klient kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, może przekazać informacje i dane, które uzna za najbardziej odpowiednie; w przypadku, gdy nie poda danych kontaktowych, WuBook srl wykorzysta w tym celu adres e-mail nadawcy.

KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

W celu dostarczenia informacji lub oferty, dane dostarczone przez klientów będą przetwarzane przez pracowników WuBook srl zajmujących się działalnością handlową.

W każdym przypadku dane nie będą w żaden sposób ujawniane osobom trzecim.

METODA PRZECHOWYWANIA, TRWANIA I TRAKTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zarchiwizowane dane będą przechowywane przez okres jednego roku przez firmę WuBook srl, po czym zostaną usunięte.

Dane nie będą przetwarzane w ramach zautomatyzowanych procesów decyzyjnych

Dane nigdy nie będą eksportowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wyjątkiem procesów związanych z anonimizacją / masowym usuwaniem danych, które są uruchamiane okresowo i obejmują wszystkie dane posiadające określone cechy.

Zaprzestanie procedury spowoduje usunięcie danych przechowywanych elektronicznie.

Więcej informacji na temat zarządzania danymi znajduje się w Umowie o Przetwarzaniu Danych

PRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONY

  • Kandydaci mają prawo w dowolnym momencie zwrócić się do WuBook srl o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, lub też sprzeciwić się ich przetwarzaniu;
  • Mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w art. 18 Regulaminu, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania danych. 18 Rozporządzenia, jak również otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, danych, które ich dotyczą, w przypadkach przewidzianych w art. 20 Rozporządzenia. 20 Rozporządzenia.
  • Prośby można kierować do WuBook srl za pomocą odpowiedniego formularza Kontakty.

W każdym przypadku kandydaci mają zawsze prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Garante per la Protezione dei Dati Personali), zgodnie z art. 77 Regulaminu, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych jest niezgodne z obowiązującym prawem.

PRZETWARZAJĄCY DANE I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest WuBook srl & Przetwarzającym dane jest WuBook srl.